Disclaimer en Copyrights

Disclaimer

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen vandeze website, en doen er voortdurend alles aan om ervoor te zorgen datde informatie op deze website correct en actueel is. Ondanks onze inspanningen bestaat de kans dat de getoonde informatie niet (meer) correct en/of actueel is. Wij kunnen derhalve niet gehouden worden aan mogelijke incorrecte of incourante informatie welke op deze websitewordt getoond, noch kunnen wij enige aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.

Copyrights

Deze inhoud van deze website is intellectueel eigendom van Dierenpension De Berkensingel. Voor het ontwerp en design heeft Dierenpension De Berkensingel het exclusief gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht beperkt zich tot gebruik op de internet domeinnaam www.deberkensingel.nl. Het ontwerp en design is intellectueel eigendom van Cariama IT b.v.

De volledige inhoud en het design inclusief alle hiervoor gebruikte afbeeldingen, programmacode en overige elementen zijn wettelijk beschermd door auteursrechten en copyrights.

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van betreffende rechthebbende gekopieerd, gewijzigd, vermenigvuldigd of anderzins gebruikt worden.